Näin käytät Mystim Tension Loveria

Näin käytät Mystim Tension Loveria

Nämä ohjeet on tarkoitettu digitaalisen eli näytöllisen Mystim Tension Loverin käyttöön.

Manuaaliset säädöt

1. Kontrolliyksikön käynnistäminen ja sammuttaminen

Kontrolliyksikkö käynnistetään kääntämällä Intensity Dial -säädintä myötäpäivään niin kauan, että kuuluu napsahdus. Yksikkö sammutetaan kääntämällä säädintä vastapäivään.

2. Impulssin keston säätäminen

Impulssin kestoa säädetään kahdesta WIDTH-napista. Ylemmästä napista impulssin kesto kasvaa ja alemmasta puolestaan pienenee. Yhdellä painalluksella impulssin kestoa voi muuttaa yhden asteen verran. Painamalla nappia pohjaan kesto muuttuu viisi astetta kerrallaan. Impulssin kestoaste näkyy kontrolliyksikön näytöllä.

Impulssin kestoa säätelemällä voit päättää stimuloinnin laajuudesta. Erilaiset asetukset stimuloivat eri hermoja.

3. Impulssien taajuuden säätäminen

Impulssitaajuutta säädetään RATE-napeista. Ylempi nappi nostaa taajuutta yhden hertsin verran kerran painettaessa, pitempään painettaessa taajuus nousee viisi hertsiä kerrallaan. Taajuutta voi säätää samalla tavoin pienemmälle alemmasta RATE-napista.

Impulssien taajuutta vaihtelemalla voit säädellä sitä, kuinka usein sähköimpulsseja vapautuu iholle. Kutittavia ja väriseviä tuntemuksia saa tuotettua säätämällä taajuutta korkeammalle, 80 hertsistä alkaen. Sykkivämpiä impulsseja saa matalammilla taajuuksilla kymmenestä hertsistä alaspäin.

4. Impulssien voimakkuuden säätäminen

Impulssien voimakkuutta säädetään kääntämällä Intensity Dial -säädintä myötä- ja vastapäivään. Myötäpäivään käännettäessä voimakkuus nousee, kun taas vastapäivään käännettäessä voimakkuus laskee.

Sähköimpulssin intensiteettiä säätämällä voit päättää, kuinka voimakkaalta impulssi tuntuu. Jokainen aistii voimakkuuden eri tavoin kudoksen kestävyydestä ja ihon paksuudesta riippuen. Toiselle sopivat asetukset voivat olla jollekin toiselle liian voimakkaat. On suositeltavaa aloittaa aina pienestä voimakkuudesta. Impulssit eivät saisi koskaan tuntua epämukavilta tai kivuliailta.

5. Stimulaation keston säätäminen

Kontrolliyksikkö muistaa käynnistettäessä edellisen stimulaation keston, joka pysyy laitteessa oletusasetuksena, mikäli kestoa ei itse säädä TIME-napista. Yhdellä painalluksella lisäät stimuloinnin kestoa kymmenellä minuutilla.

Stimuloinnista voi nauttia niin kauan kuin tahtoo, kunhan se ei tunnu epämukavalta. Varsinkin matalalla voimakkuudella ja korkealla taajuudella käytettäessä stimuloinnista on mahdollista nauttia jopa useita tunteja.

Intensity Dial = Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä voimakkuuden säätö.

MODE = Ohjelman valinta

TIME = Stimuloinnin kestoaika

WIDTH = Impulssin keston säätö

RATE = Impulssin taajuuden säätö


OSTOSKORI (0)

Et ole vielä lisännyt yhtään tuotetta ostoskoriisi