Mielenterveys ja seksuaalisuus

Mielenterveys ja seksuaalisuus

Ihmisen mielenterveyden hyvinvoinnin määritelmään kuuluu kyky selviytyä arjen haasteista, kokea itsensä eheäksi, voimaantuneeksi ja kykeneväksi oman elämänsä toimijuudessa. Tasapainoiseen mielenterveyden edistämiseen kuuluvat erilaisten tunteiden tunnistaminen, turvalliset ihmissuhteet ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

On kuitenkin todennäköistä, että jokainen kokee joskus vastoinkäymisiä ja mielenterveyttä horjuttavia tekijöitä elämässään. Oleellista kuitenkin on, miten ne käsitellään ja minkä merkityksen ne saavat kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Mielenterveyden häiriöiden taustalla olevat syyt voivat olla traumaperäisiä, elämäntapahtumien ja vaativan arjen seurausta. Mielenterveyden häiriöt ovat vakavia asioita, joita kuka tahansa voi joutua kohtaamaan; joko omalla tai läheisensä kohdalla.

Mielenterveyden horjuminen, oli kyseessä masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö tai mikä tahansa, voi tehdä haluttomaksi tai altistaa epäterveellisiin elämäntapoihin, jotka vaikuttavat kehon toimintoihin ja seksuaaliterveyteen. Mielenterveysongelmista kärsivä voi kärsiä pelkojen ja ennakkoluulojen lisäksi syrjäytymisestä, päihteiden väärinkäytöstä, yksinäisyydestä ja oman elämänsä näköalattomuudesta.

Sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne toisen ihmisen kanssa voivat olla mielenterveyden kannalta tärkeää saavuttaa. Intiimien tai ylipäätään läheisten ihmissuhteiden solminen voi kuitenkin olla hankalaa mielenterveyden häiriöistä kärsivälle. Siitä voi alkaa kierre, jolla on vaikutuksia minäkuvaan, seksielämään ja seksuaalisuuden kokemiseen. Turvallinen, lämmin ja fyysisesti läheinen suhde on turvasatama ja mielihyvähormoneja kehossa aktivoiva osa. Voi toki olla niinkin, että ihmisen seksuaalisuus on ylikorostunut ja seksielämä on yliaktiivista, jopa riskialtista. Irtosuhteista haetaan tällöin tyydytystä ja hyväksyntää. Seksikäyttäytyminen voi muistuttaa riippuvuutta, ja sillä yritetään vähentää ahdistusta tai muuta negatiivista tunnetta. Seksi voi olla elämän ainoa mielihyvän lähde silloin.

Myönteiseen ajatteluun pyrkiminen

Myönteistä kehosuhdetta ja ajatuksia itsestä on hyvä pitää tavoitteena, sillä jokainen on ainutkertainen ja arvokas kaikkine piirteineen. Myönteistä kehonkuvaa omasta vartalosta voi rakentaa hyvillä elämäntavoilla, myönteisellä ajattelutavalla, armollisella suhtautumisella itseensä ja jaksamiseensa. Seksuaaliselta itsetunnolta vahva ihminen uskoo olevansa turvallisen kohtaamisen arvoinen kumppani jollekin. Seksuaalinen itsetunto voi rakentua tai murentua eri syistä elämän varrella. Yksi keino vaikuttaa siihen positiivisesti on se, miten itselleen puhuu ja millaisena oman seksuaalisuuden antaa näkyä. Hyvä kehosuhde ei kuitenkaan ole sama kuin seksuaalisuus.

Mielenterveyden häiriöstä kärsivä voi kokea riittämättömyyden tunnetta itsestään, kokea kehonsa epärealistisesti ja oireilla sen vuoksi syömishäiriökäyttäytymisenä. Silloin voi olla huonommuuden tunnetta ja häpeää itsestä. Silloin seksuaaliset tarpeet, mielihyvän tavoittelu sivuutetaan itsensä sivaltamisen tieltä. Syömishäiriön kanssa kamppaileva rankaisee kehoaan esimerkiksi syömättömyydellä tai ahmimalla. Vähentynyt kiinnostus seksiä kohtaan, ilo ja läheisyyden välttely voivat olla ensimmäisiä merkkejä siitä, että kaikki ei ole hyvin. Negatiivisesta kehonkuvasta voivat kärsiä kaikki sukupuolet ja se voi näkyä vertailuna lihasten, painon tai muutoin ulkoisten ominaisuuksien perusteella.

Omaan seksuaalisuuden piirteisiin kannattaa tutustua. Onko siellä jotain mikä kielletään tai millainen mielikuva itsestä on seksuaalisena olentona. Ovatko seksuaalisuuden piirteet, mielikuvat seksistä, kiihottumisen lähteet, toiveet ja tarpeet tiedossa? Ennen kaikkea, onko niihin antanut itselleen luvan? Tietoisuus siitä, miten oma keho toimii ja ottaa vastaa seksuaalista toimintaa, on tärkeää seksuaalisen mielihyvän kokemisen kannalta. Kun kokonaiskuva itsestä on rakentunut myönteiselle ja arvostuksen alustalle, on seksuaalisen itsetunnon rakentuminen luultavasti helpompaa. On hyvä myös syventyä sen äärelle, että tunnistaa, millainen ihminen on. Ihmisen minäkuva muodostuu käsityksestä itsestään ja arvostaan. Minäkuvan muodostumista tukevat niin omat ajatukset itsestään kuin ympäristön kautta saadut palautteet.

Seksuaalisuudesta puhuminen

Seksuaalisuus on osa ihmistä ja ihmisen elämää läpi koko elämänkaaren. Se voi muuttua ja kehittyä, jäädä unohduksiin, mutta hävitä se ei voi. Se on siis osa identiteettiä. Seksuaalisuus on jokaisella erilainen ja omanlaisensa. Mielenterveyden häiriöistä kärsivä voi tunnistaa kärsivänsä alemmuuden tunnetta ja häpeää itsestään. Hänen kokemuksensa omasta seksuaalisuudestaan voi hämärtyä. Seksuaalisuutta voi himmentää paineet olla tietynlainen. Myös tietyt odotukset ja toiveet seksielämästä voivat olla seksuaalisen hyvinvoinnin tiellä.

Ei ole syytä olettaa, että mielenterveyden häiriöistä kärsivä ei olisi seksuaalinen tai kiinnostunut seksistä. Mielenterveyden häiriön hoidossa seksuaalisuuden puheeksi ottaminen voi kuitenkin olla haastavaa, jos puhumista estävät olettamukset suhtautumisesta tai pelko ennakkoluulojen toteen käymisestä. Parhaimmassa tapauksessa puheeksi ottamisella voidaan kuitenkin huomioida merkittävä osa-alue ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Aina on hyvä edetä siinä tahdissa kuin vastaaja haluaa.

Mielenterveyshäiriöiden syyt voivat olla moninaiset. Syyt voivat olla esimerkiksi traumaperäisiä tai ihmissuhteista lähtöisin. Kun häiriöt, joilla on vaikutusta seksuaalisuuteen, on tärkeää kartoittaa ongelmien alkamiskohta ja niiden kulku. Millainen seksuaalinen toimintakyky on ja on ollut? Vaikeuttaako esimerkiksi masennus seksuaalista toimintakykyä, vai onko seksuaalitoimintojen häiriöt syynä mielialan laskuun ja itsetunnon heikentymiseen?

Hyvin usein seksuaalitoimintojen ja mielenterveyden häiriöt kulkevat käsi kädessä. Millaisena kokonaiskuva ylipäätään terveydestä on ja hoidetaanko sitä lääkkeillä? Esimerkiksi monilla psyykelääkkeillä on vaikutusta seksuaalitoimintoihin. Toiminallisia seksuaalihäiriöitä voi olla ollut olemassa jo ennen mielenterveyteen vaikuttavaa lääkitystä ja niihin ovat voineet vaikuttaa elämäntapaan liittyvät tekijät, esimerkiksi päihteiden käyttö. Päihteiden liikakäyttö vaikuttaa usein negatiivisesti seksielämään ja hyvinvointiin.

On myös oleellista selvittää, mitä seksi henkilölle itselleen merkitsee ja mitä odotuksia siihen liittyy? Tärkeää on myös pohtia mahdollista parisuhdetta ja sen tilaa. Seksuaalisuudesta kysyminen voi olla tärkeää ja olennaista mielenterveyden hoidossa. Oleellista ei ole pelkästään orgasmien saaminen ja niiden määrä, vaan myös seksuaalisen halun ja seksuaalisen kiinnostuksen kartoittaminen. On kuitenkin syytä erottaa, etteivät kaikki seksuaalitoimintojen häiriöt eivät ole seurausta mielenterveyshäiriöstä. Myöskään esimerkiksi seksuaalinen haluttomuus ei aina ole mielenterveydellisten häiriöiden syynä. Toisaalta ne voivat olla toisiaan komppaavia.

On hyvä myös tiedostaa, ettei seksiä ole pakko harrastaa. Ei sooloseksiä eikä yhteistä seksiä. Seksi, sen harrastamisen tarve tai seksuaalisen mielenkiinnon kohteet eivät ole yhteneväiset jokaisella. Jokainen saa edetä ja toimia seksuaalisuutensa eteen siinä tahdissa kuin itselle lain tuomissa uomissa sopii. On myös hyvä muistaa, ettei seksi ole aina genitaalien kohtaamista, vaan seksuaalinen kokemus voi olla henkisellä tasolla pysymistä, yhteyttä toiseen ihmiseen jollain eroottisella tavalla. Seksuaalikäyttäytyminen on vain osa seksuaalisuutta. Seksuaalisuus on laajempi ja moniulotteisempi käsite. Seksuaalisuus liittyy mieleen, kiintymyssuhteisiin, tunteisiin, minäkuvaan ja moneen muuhun ihmisyyden osa-alueisiin.

Seksuaalineuvonalla pyritään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa löytämään seksuaalisuuteen liittyvien pulmatilanteiden ratkaisuja. Oleellista on tavoitteellinen keskustelu, asiakkaan kuuleminen ja hänen kokemuksensa tulla nähdyksi sellaisena kuin on ilman häpeän kokemusta. Puhuminen ilman häpeää voi olla erityisen tarpeellinen keino purkaa sisintään. Seksuaalineuvonnassa on kyse myös tiedon annosta, joita asiakas voi käyttää parhaakseen, jotta toimisi oman seksuaalisuutensa parhaaksi. Pääpaino seksuaalineuvonnassa on ihmisen auttaminen oman itsensä parhaaksi seksuaalisuutensa asiantuntijaksi. Omasta seksuaalisuudesta huolehtiminen on jokaisen oikeus.


OSTOSKORI (0)

Et ole vielä lisännyt yhtään tuotetta ostoskoriisi