Haluttomuus – avaimia kadonneen kipinän metsästykseen

Haluttomuus – avaimia kadonneen kipinän metsästykseen

Seksuaalinen haluttomuus riesana? Mikä haluttomuutta aiheuttaa ja voiko sitä hoitaa?

Seksuaalinen halu on kiinnostusta seksiä kohtaan ja se antaa motivaatiota seksin harrastamiseen. Se on halua tavoitella seksuaalista mielihyvää. Haluttomuudesta puhutaan silloin, kun kiinnostus seksiin on alentunut tai se on vähäistä. Seksuaalinen halu voi liittyä mielikuvien muodostamiseen seksistä tai seksuaalisiin toimintoihin.

Usein haluttomuus nousee ongelmalliseksi, kun parisuhteessa olevien seksuaaliset halut eivät kohtaa. Apua haluttomuuteen kannattaa etsiä, jos se haittaa itseä ja arkea, jossa elää.  Parisuhteessa elävien kannattaa pohtia syvällisemmin, milloin haluttomuus on alkanut ja mitkä tekijät siihen ovat mahdollisesti vaikuttaneet. Kumppanin haluttomuus voi vaikuttaa suhteen osapuolten elämään merkittävästi.

Seksuaalisesta haluttomuudesta kärsivä voi tuntea itsensä epänormaaliksi, jos hän vertaa itseään sellaiseen, jolla seksuaalinen halu herää ja johtaa useasti seksiin. Haluttomuus ei tarvitse niskaansa lannistavaa häpeän leimaa. On ok olla haluamatta seksiä tai sitten haluta sitä usein. Seksuaalinen haluttomuus ei ole vain yhden sukupuolen asia, vaan se koskettaa kaikkia sukupuolia ja seksuaalisia identiteettejä.

Kun ja jos haluttomuutta halutaan lähteä hoitamaan, niin on tärkeää ymmärtää, että halun puute on yleensä seurausta jostain. Syy haluttomuuteen voi olla yhtä hyvin fysiologinen tai henkinen. Se voi olla tilannekohtaista, ohimenevä vaihe keskellä ruuhkavuosia tai tuliainen ikääntymiseltä. On hyvä ymmärtää, että seksi ei aina kiinnosta ja halu saa muuttua, mutta sille voidaan ojentaa auttava käsi tarpeen tullen, jos se alkaa haitata elämää. Avun voi löytää esimerkiksi seksuaaliterapiasta.

Halua heikentäviä tekijöitä

Halun määrä voi vaihdella tilapäisesti; eri elämäntilanteissa ja sen mukaan, mitä keholle kuuluu. Seksuaalisen halun takana voi olla hormonaaliset tekijät. Halua haittaavia asioita voivat olla elämäntilannetta kuormittavat tekijät, mahdolliset traumat sekä sairaudet, jotka vaikuttavat seksuaalisen halun määrään niin oireineen kuin hoitoon kuuluvien lääkkeiden seurauksena.

Seksuaalisen haluun voi joskus vaikuttaa myös kumppanin mahdolliset seksuaaliset toimintahäiriöt tai että kehon toiminnoissa on jotain, joka tekee seksistä hankalaa. Esimerkiksi kumppanin emättimen kiputilat, erektiohäiriö tai mikä tahansa kehon vamma tai vaiva voivat olla syynä, ettei omaa tai kumppanin halua ei löydy. Kiputilat voivat olla voimakkaita, eikä seksiä halua sen takia. Jos seksi on pettymys tai se ei toimi niin kuin kuuluu, voi sekin olla syy haluttomuudelle. Seksuaalitoimintojen häiriöt ovat yleisiä monella ihmisellä jossakin kohti elämää, ja niihin on saatavilla apua ja on täysin ok lähteä etsimään sitä. Oli sukupuoli mikä tahansa tai ikää mittarissa enemmän tai vähemmän. Kun kyse on kehollisuudesta, on hyvä muistaa kunnioittava kommunikointi ilman syyttelyä ja nolaamista.

Haluttomuuteen vaikuttaa paljon se, millaisena itsensä ja kehonsa kokee. Negatiivinen käsitys itsestä ja kehonkuvasta usein saa halun loistamaan poissaolollaan. On hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, millä tavoin itselleen kehostaan puhuu, miten sitä kohtelee. Itsensä ja oman kehonsa arvostus lähtee jo siitä, että tunnistaa rajat, joita ei kenenkään kuulu ylittää ilman lupaa tai hyvää syytä.

Joskus parisuhde voi olla syynä, että halua ei ole. Kommunikointiongelmat, ristiriidat, kaltoinkohtelu ja näkemyserot voivat vievät tilaa halulta. Eikä asiaa yleensäkään auta, jos osapuolten välillä ei ole arvostavaa kunnioitusta, empaattisuutta ja toisen aitoa kuulemista.

Miten halua voi lisätä?

Seksuaalinen halu usein tykkää, kun sitä vaalii terveillä elämäntavoilla, levolla, stressittömyydellä, myönteisellä käsityksellä itsestään ja myös sillä, että haluaa haluta ja etsii keinoja siihen. Myös myönteisten seksikokemusten arvossa pitäminen muistelemalla ja ylipäätään niiden kokeminen voivat lisätä halun määrää. Haluun vaikuttavat myönteisesti tasapainoinen elämä ja itsensä hyväksi kokeminen.

Itsestä huolta pitäminen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, myös seksuaalisen. Sooloseksi ja itsensä helliminen voivat auttaa halun löytymisessä ja säilyttämisessä. Sooloseksi on hyvä tapa tutustua itseensä ja siihen, mikä halun ja kiihottumisen saa aikaan. Omaa haluaan voi myös tarkastella esimerkiksi halupäiväkirjaa ylläpitäen: mitkä asiat sytyttävät halua tai vastaavasti mitkä laskevat. Halupäiväkirjan avulla voi tarkastella niitä ärsykkeitä, jotka vaikuttavat haluun. Seksuaalista halua ja mielihyvää on lupa tavoitella. Mikä tahansa tapa, joka tekee tietoiseksi omasta halusta, voi edistää sitä.

Joskus tilannetta voi auttaa, kun haluttomuus tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi, eli saa hyväksynnän haluttomuudelle ja rauhan etsiä halua sillä tavoin ja siinä määrin kuin se itselle on sopivaa. On tavallista, että seksiä saatetaan harrastaa, mutta siitä ei puhuta, miltä se tuntuu ja täyttääkö se toiveet hyvästä seksistä. Avoin kommunikointi on kuitenkin ainut tapa välttää oletuksista syntyvät karikot. Seksuaalinen haluttomuus voi saada apua, kun saa toiveensa seksistä huomioiduksi. Joskus kyse voi olla ihan pienestäkin asiasta, kuten jostakin aistihavainnoista, jota ei ole ilmennyt, mutta joka voi olla kiihottava ärsyke seksiin. Myös esileikkiin kannattaa panostaa.

Joskus seksuaalista halua auttaa, jos suhtautuu siihen rennolla ja leikkisällä otteella. Seksivälineiden käyttö yhteisessä seksissä voi olla auttava tekijä väsähtäneeseen seksielämään. Jo pelkästään liukuvoiteen käyttäminen voi tehdä muutoksen siihen, miltä kosketus tuntuu. Monet lelut toimivat niin yksin kuin kumppanin kanssa yhtä aikaa käytettäväksi. On tietysti hyvä miettiä ennen hankintoja, onko kyllästyminen ja yksitoikkoisuus syynä halun katoamiseen. Kannattaa myös muistaa, että seksi ei ole pelkkää yhdyntää. Seksitapojen monipuolistaminen voi herättää halun. Paineita seksistä ei kannata ottaa – se jos mikä karistaa halua. Seksin mielekkyys ja nautinto on yksilöllinen asia.

Halua voi nostattaa monilla muillakin keinoilla. Esimerkiksi aistillisella, eroottisella hieronnalla, kauniilla ja huomioita osoittavilla sanoilla, kehuilla ja fantasioilla. Jokaisen huomionosoituskerran ei ole pakko johtaa seksiin, vaan pienet huomionosoitukset ilman taka-ajatuksia saattaa saada tuntemaan toisen hyväksytyksi ja haluttavaksi muutenkin. Mielihyvähormonien määrä yleensä kehossa kasvavat sitä mukaan, miten hyväksi itsensä saa tuntea. Mielihyvän kokeminen usein taas korreloi seksuaalisen halun kanssa.

Kun halut ei kohtaa

Halujen eriparisuus parisuhteessa on tavallista, ja seksuaaliongelmista kenties yleisimpiä. Seksuaalinen halu on harvoin identtinen toisen ihmisen halun kanssa, ja siltikin moni parisuhde voi hyvin. Haluun liittyvät pulmat voivat olla osa kaikkien sukupuolien elämää missä vaiheessa tahansa. Tärkeintä on niiden yhteensovittaminen. Sillä taas sen sijaan voi olla suhteen toimivuuden kannalta merkitystä, onko haluttomuus vain omaan kumppaniin kohdistuvaa.

Halu voi olla spontaania tai responsiivista. Molemmat ovat normaaleja halun muotoja. Onkin tärkeää hyväksyä halu sellaisena kuin se itselle tyypillisenä on. Ei ole väärin haluta seksiä hetken mielijohteesta tai vasta syttyä kiihottavasta esileikistä. Spontaani seksuaalinen halu on sitä, että halu seksiin syttyy lähes itsestään, ennakkoon suunnittelemattomasti. Responsiivinen halu sen sijaan on ikään kuin myönteinen vastaus esileikille. Halu siis seksiin syttyy vasta kiihottavan esileikin myötä. Kummassakaan halun syttymistavassa ei ole mitään poikkeavaa.

Arjessa kahden kesken jaetulla ajalla voi olla ruuhkavuosissa rypevälle pariskunnalle yhteen liittävä merkitys. Se voi merkitä sitä, että he ovat toisilleen muutakin kuin kotitalouden ylläpitoon osallistuvat osapuolet. Välttämättä hengähdystaukoa ei haluta täyttää seksillä, sillä joskus vain läheisyys ja vierekkäin rentoutuminen ja hyvän olon vaaliminen voivat muistuttaa halusta, joka on vain tauolla. Yhteisen, hyvinvoivan seksielämän perusta on avoin kommunikointi ja puolitiehen vastaan tuleminen.


OSTOSKORI (0)

Et ole vielä lisännyt yhtään tuotetta ostoskoriisi